Nasza oferta

Oferujemy pełną gamę usług dla małych i średnich firm, w tym usługi pełnej księgowości oraz obsługę kadrowo-płacową. Dla mniejszych podmiotów świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu oraz książki przychodów i rozchodów. Dzięki nowoczesnemu podejściu i wykorzystaniu wiodących w Polsce rozwiązań informatycznych, świadczymy usługi dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta. Mamy na uwadze wymogi podatkowe, przepisy rachunkowe i prawa pracy. Zależy nam, aby wydatki na księgowość i administrację finansową Twojej firmy były dla Ciebie optymalne, tzn najniższe przy zachowaniu odpowiedniej jakości usług.

Dla każdego klienta przedstawiamy indywidualne propozycje cenowe oraz warunki współpracy!

Skontaktuj się z nami:

person
RAFAŁ WALICA
phone
519 428 779
email
rafal.walica@toba.com.pl

Zakres usługi:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego
 • sporządzenie sprawozdania rocznego (bilans i rachunek wyników)
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzenie sprawozdań GUS i NBP
 • reprezentacja Klienta przed US i ZUS
 • księgowanie dokumentów export/import oraz nabycia/dostawy z Unii Europejskiej
 • sporządzanie sprawozdań (bilans i rachunek wyników) w trakcie roku obrotowego, w tym na potrzeby banków i innych instytucji
 • sporządzanie bieżącej informacji na temat należności i zobowiązań
 • odbiór dokumentów od klienta
 • przygotowanie dokumentów/sprawozdań w języku angielskim

Przykładowy cennik:

Księgi handlowe - pełna księgowość
cena miesięczna

do 50 dokumentów od 590 zł netto
do 100 dokumentów od 890 zł netto
do 150 dokumentów od 1190 zł netto
powyżej 150 dokumentów do negocjacji

Dokumentem jest każda faktura, rachunek, dokument wewnętrzny, lista płac. Opłata za księgowanie przelewów bankowych ustalana indywidualnie.

Zakres usługi:

 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
 • księgowanie dokumentów export/import oraz nabycia/dostawy z Unii Europejskiej
 • sporządzanie sprawozdań w trakcie roku obrotowego, w tym na potrzeby banków i innych instytucji
 • sporządzanie bieżącej informacji na temat należności i zobowiązań
 • odbiór dokumentów od klienta

Przykładowy cennik:

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałtów
cena miesięczna

do 10 dokumentów ryczałt (bez rejestrów VAT) od 100 zł netto
do 10 dokumentów ryczałt (z rejestrami VAT) od 150 zł netto
do 40 dokumentów ryczałt (bez rejestrów VAT) od 150 zł netto
do 40 dokumentów ryczałt (z rejestrami VAT) od 180 zł netto
powyżej 40 dokumentów do negocjacji
do 10 dokumentów KPiR (bez rejestrów VAT) od 150 zł netto
do 10 dokumentów KPiR (z rejestrami VAT) od 180 zł netto
do 40 dokumentów KPiR (bez rejestrów VAT) od 180 zł netto
do 40 dokumentów KPiR (z rejestrami VAT) od 200 zł netto
powyżej 40 dokumentów do negocjacji

Cena obejmuje rozliczenie ZUS i Urzędem Skarbowym właściciela.

Zakres usługi:

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą księgowość we własnym zakresie oferujemy:

 • przegląd dokumentacji i jej ocenę pod kątem zgodności z przepisami prawa
 • przegląd sprawozdania finansowego (jeżeli nie ma obowiązku badania bilansu)

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie i może obejmować:

 • środki trwałe oraz stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej
 • wycenę zapasów
 • analizę należności i konieczności utworzenia odpisów
 • różnice kursowych (przewidywanych i zrealizowanych)

Przykładowy cennik:

Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych
Cena miesięczna do negocjacji

OBSŁUGA PŁACOWA
Zakres usługi:

 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji i zeznań PIT do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA do ZUS
 • sporządzanie pasków pracowniczych
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie rocznych raportów RMUA
 • przygotowanie dokumentacji do naliczenia zasiłków ZUS
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON
 • współpraca z ZUS w zakresie wyjaśniania zawiadomień o błędach oraz sporządzania korekt dokumentów
 • prowadzenie korespondencji ZUS, komornikami, US
 • udzielenie wyjaśnień podczas kontroli ZUS i US

OBSŁUGA KADROWA
Zakres usługi ustalany jest indywidualnie i może obejmować:

 • sporządzanie umów o pracę
 • rejestracja pracownika i członków rodziny w ZUS-ie
 • wyrejestrowywanie pracowników oraz członków rodziny z ZUS-u
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów cywilno–prawnych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • ewidencja kart urlopowych
 • rejestracja ewidencji czasu pracy w systemie
 • ewidencja zwolnień lekarskich

Przykładowy cennik:

Kadry i płace
cena miesięczna 1 pracownik/umowa zlecenie

obsługa płacowa od 30 zł netto*
obsługa kadrowo-płacowa od 40-45 zł netto miesięcznie*

*Cena jest uzależniona od ilości pracowników i zakresu pracy.

Zakres usługi:

 • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie Intrastat
 • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie Intrastat
 • sporządzanie faktur wewnętrznych VAT
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji Intrastat
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organem celnym

Przykładowy cennik:

Deklaracje INTRASTAT
Cena miesięczna do negocjacji

Zakres usługi:

 • analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: kontrola procedur w firmie, zasadność ponoszonych kosztów, zarzadzanie płynnością finansową, audyty finansowe
 • opracowanie i wdrożenie metod rachunkowości zarządczej, budżetowania oraz kontrolingu finansowego
 • doradztwo w zakresie programów ciągłej poprawy i zarządzania jakością
 • wdrożenie kluczowych wskaźników wykonania KPI (opracowanie wskaźników, wdrożenie systemu pomiaru i raportowania)

Przykładowy cennik:

Doradztwo biznesowe i konsulting
Cena do negocjacji